Postboks for prosjektet Studier av svikt og overproduksjon i testikler, eggstokker og binyrebark

Hei, vi ønsker innspill fra pasienter, pårørende og helsearbeidere om kommentarer til pågående prosjekter som er omtalt på denne internettsiden eller nye ideer til prosjekter. Målet er å bygge en database med forsknings- og samfunnsspørsmål som er relevant for forskningsprosjektet og som kan brukes av forskere og brukere i senere faser av prosjektet.

I boksen nedenfor kan du komme med ideer til oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.