Postboks for prosjektet Diabetes og stamceller

Hei, vi ønsker innspill fra pasienter, pårørende og helsearbeidere om kommentarer til pågående prosjekter som er omtalt på denne internettsiden eller nye ideer til prosjekter. Målet er å bygge en database med forsknings- og samfunnsspørsmål som er relevant for forskningsprosjektet og som kan brukes av forskere og brukere i senere faser av prosjektet.

I boksen nedenfor kan du komme med ideer til oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.